Zaman Değişken Tipleri (- PHP -)

PHP zaman bilgisi bildiğimiz gibi değil unix epoch biçiminde kullanılmaktadır. Unix epoch biçimi tam olarak 1 Ocak 1970 00:00:00 anından bu zamana kadar geçen zamanın saniye cinsinden ifadesidir.

time() : Şuanki zaman bilgisini (tarih, saat, dakika ve saniye) unix epoch biçiminde gönderir.

Örnek: Şimdiki Zamanı Gösterir.

<?php

$simdi=time();

echo "Şimdiki zaman: ",$simdi;

?>

mktime() : Tam olarak belirtilen zamana gitmeyi sağlar. Başka bir ifadeyle belirtilen zamanı unix epoch biçimine dönüştürür. Eğer zaman belirtilmezse şimdiki zaman bilgisini unix epoch biçiminde verir.

Örnek: 18 Haziran 1983 tarihinde doğan birinin doğum gününü ekrana unix epoch biçiminde yazdıralım.

<?php

// dogum gününün ilk anları. Saat,dakika ve saniye sıfırdır.

$dogum=mktime(0,0,0,6,18,1983);

echo "Doğum tarihiniz : ",$dogum;

?>

getdate($zaman):  Unix epoch biçiminde verilen zamanın bilgisini bir dizi şeklinde gönderir. Zaman verilmezse şimdiki zaman bilgisini bir dizi olarak gönderir. Dönen dizinin indisleri ve değerleri şöyledir.

Dizi indisleri=>Değerleri

seconds
=> saniye

minutes
=> dakika

hours
=> saat

mday
=> ayın kaçıncı günü olduğu bilgisi (1,2,3, … 31)
     

wday
=> haftanın kaçıncı günü olduğu bilgisi (Pazar: 0, P.Tesi: 1, … C.tesi: 6)

mon
=> ay (1,2,…12)

year
=> yıl (2001,2002,…)

yday
=> yılın kaçıncı günü olduğu bilgisi (1,2,3, …365)

weekday
=> haftanın hangi günü olduğu bilgisi (Sunday, Monday, … Saturday)

month
=> ay (January,February,…December)

Örnek: Şimdiki zamanın tüm bilgilerini getdate() ile ekrana yazdıralım.

<?php

$simdi=getdate(); // dönen bir dizidir dikkat ediniz.

print_r($simdi);

echo "<hr>";

echo "Saniye:
",$simdi["seconds"],"<br>";

echo "Dakika:
",$simdi["minutes"],"<br>";

echo "Saat: ",$simdi["hours"],"<br>";

echo "Gün:
",$simdi["mday"],"<br>";

echo "Haftanın kaçıncı günü:
",$simdi["wday"],"<br>";

echo "Ay:
",$simdi["mon"],"<br>";

echo "Yıl:
",$simdi["year"],"<br>";

echo "Yılın kaçıncı günü:
",$simdi["yday"],"<br>";

echo "Haftanın hangi günü: ",$simdi["weekday"],"<br>";

echo "Yılın hangi ayı:
",$simdi["month"],"<br>";

?>

date($bicim, $zaman): Unix epoch biçimindeki zaman bilgisini ekranda istenilen biçimde göstermek için kullanılır. Zaman belirtilmezse şimdiki zaman ile çalışır. Biçimlerde kullanılan parametreler
şunlardır.

Parametre – İşlevi

a
– 12 saat esasına dayanan Anglo-Sakson sistemlerinde öğleden önce (“am”) veya öğleden sonra (“pm”) işaretini sağlar.

A
– Aynı işaretlerinin büyük harfle yazılmasını sağlar.

d
– İki haneli gün sayısı, tek haneli günlerin önüne sıfır konur: “01”-“31”

D
– Üç haneli gün adı kısaltması: “Sun”,”Mon”, ..

F
– Uzun ay adı: “January”,”February”, ..

h
– 12 saatlik sistemde saat: “01”-“12”

H
– 24 saatlik sistemde saat: “00”-“23”

g
– 12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “1”-“12”

G
– 24 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “0”-“23”

i
– Dakika: “00-59”

j
– Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan gün sayısı: “1”-“31”

l
– (Küçük L harfi) Uzun gün adı: “Sunday”, “Monday”, ..

L
– Artık yıl olup olmadığına ilişkin Boolean (doğru/yanlış) değişken. Artık yıl ise 1 değilse 0 döndürür.

m
– Tek haneli sayıların önüne sıfır konarak ay sayısı: “01”-“12”

n
– Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan ay sayısı: “1”-“12”

M
– Kısaltılmış ay adı: “Jan”,”Feb”, ..

s
– Saniye: “00”-“59”

S
– İngilizce “‘nci” anlamında 2 karakter ek: “th”,”nd”

t
– Belirtilen ayın toplam gün sayısı: “28”-“31”

w
– Haftanın kaçıncı günü olduğu bilgisi: “0” Pazar, “6” Cumartesi

Y
– Dört haneli yıl: “2000”

y
– İki haneli yıl “02”

z
– Yılın kaçıncı günü olduğu bilgisi: “0”-“365