R2D2 ÖĞRETİM TASARIM MODELİ

R2D2 yöntemi – okumak, yansıtmak, görüntülemek ve yapmak – uzaktan eğitimin ve özellikle de çevrimiçi öğrenmenin tasarımı ve sunumu için yeni bir modeldir.

(Bonk, Curtis J.; Zhang, Ke)

YukarıdaBonk ve Curtis J.’nin bahsettiği gibi yeni bir modeldir. R2D2 öğretim tasraım modeli öğretmenin rehber olduğu ve öğrencinin ön planda olduğu bir modeldir. Bu model çevrimiçi eğitmenlere ve / veya çevrimiçi derslere yardımcı olması amacıyla geliştirilmiştir.

R2D2 öğretim tasarım modelinin iç yapısına bakılırsa dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir:

*  Okumak

Yansıtmak

Görüntülemek

Yapmak

Bu aşamaları planlanan derse göre sırası değişebilir ve bu aşamalar birbirini kontrol eden bir yapıya sahiptir. Bu aşamalardan biri atlanırsa bu model gerçekleşmemiş olacaktır. Aşağıda R2D2 öğretim tasarım modelinin aşamaları açıklanmıştır.

1. Okumak:

Karmaşık bir aşama olup,öğrencilere interneti kullanarak kelimeleri öğretmenin birçok yolu vardır: podcastler, vodcastler, Çevrimiçi Tartışmalar, senkron Sunumlar, sohbet, Anında mesajlaşma, okuma ve incelemeler.

J. Hallas (2009)

J. Hallas’ın bahsettiği gibi bu aşamamız karmaşık bir aşamadır. Bu aşama öğrencilere bilgiyi aktarmanın birçok yolu olduğunu göstermektedir. Ders anlatımında sunumlar, tartışmalar, sohbet gibi yöntemler kullanılarak bilgiler öğrenciye aktarılır. Okumak aşamasında öğretmen dersin konusunu öğrencilere aktarmakla görevlidir.

Okumak aşaması sözel ve işitsel öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Öğretmen sunduğu dersi öğrencilere anlatırken yalın ve sade bir dil seçmelidir, sebebi ise öğrencinin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla seçilir. Öğrenciler bu aşamada edineceği bilgi diğer aşamalarda kullanacağı için bu aşamada dikkat edilmesi gereklidir.

2. Yansıtmak:

Yansımak aşaması yüz yüze eğitimden zordur ve çevrimiçi öğrenmeye teşvik ediyor olması bu aşamanın yüz yüze eğitimden zor olduğunu bizlere göstermektedir. Öğrencilere bu aşamada sorular soraularak düşünmeye teşvik edilmelidir. Yansımak aşaması Okumak aşaması içine enteğre edilirse Okumak aşamasında verilen bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olacaktır. Bu aşamada sorulacak sorular öğrenciyi düşündürmeye teşvik etmesi gereklidir. Öğrenci fikirlerini ne kadar çok sunarsa o kadar çok bilgi kalıcılığı sağlanmış olacaktır.

3. Görüntülemek

Görüntülemek aşamasında ders içinde anlatılan konuların görsel şeklinde sunulması sağlanır. Görsel öğeler öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. R2D2 öğretim tasarım modelinde diğer aşamalar gibi görüntülemek aşamasıda önemlidir. Eğer öğrenciye görsel ögeler kullanılmadan ders anlatımı yapılırsa öğrenme etkisi çok az görülmektedir. R2D2 ögretim tasarım modelinde bu aşama kullanılmas ise bu model kullanılmamış olur ve R2D2 öğretim tasarım modeli gerçekleşmemiştir. Görsel öğrenme bir çok konulara enteğre edilmektedir. Enteğre edilme oalyı öğrenmeyi kolaylaştırma sebebinden dolayıdır. Görüntülemek aşamasında kullanılan ögelere örnek verilmesi gerekirse: resimler, videolar, animasyonlar
ve daha fazlası. Görüntülemek aşamasında bunlar dışında birçok şey kullanılır. Ders işleyişine uygun bir görsel öğeler seçilmelidir. Seçilen öğeler aktarılacak bilgiyi etkilemektedir.

4. Yapmak

R2D2 öğretim tasarım modelinin son aşamasıdır. Bu aşamada anlatılan konuların uygulaması yapılır.Yapılan bu uygulamalar öğrenmenin kalıcılığını sağlamaktadır. Öğretmen bu aşamada rehber görevindedir. Rehber olan öğretmen yapılacak konuyu detaylı bir şekilde öğrencilere uygulamayı anlatması gereklidir. Anlatılan uygulamayı öğrenciler kendileri yapar. Bu aşama diğer aşamalar ile birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde geri tepebilir. Öğretmen konuyu anlatırken bu aşamadan yararlanmalıdır. Konu içeriğinde öğrencilere basit uygulamalar ile bu aşamayı uygulamalıdır. Bu aşama diğer aşamalar ile uygulanırsa ve diğer aşamalarda sırası ile uygulanmış ise R2D2 öğretim tasarım modeli gerçekleşmiş olur.

Yukarıda anlatılan modelin aşamaları sırası ile uygulanırsa R2D2 öğretim tasarım modeli tamamıyla gerçekleşmiş olur. R2D2 öğretim tasarım modeli yukarıda modelin detaylarından anlaşılacağından dolayı bu modelimiz yeni nesil modellerden biridir. Bu model tüm eğitimlerde kullanılır bir yapıya sahiptir.

R2D2 öğretim tasarım modeli Öğretmeni rehber konumuna getirip, öğrencileri daha aktif yapan bir modeldir. Öğrenciler sınıfta aktif olduğundan dolayı öğrenme seviyeleri diğer modellere oranla daha fazla yüksektir. Öğrenciler R2D2 öğretim tasarım modelinde son aşamada anlatılanları yaparak öğrenmeleri kalıcılık sağlamaktadır. Öğretmen bu modelimizde ilk aşama dışında rehber görevindedir.

KAYNAKLAR

1. Bonk, Curtis J.; Zhang, Ke (Aug 2006) https://eric.ed.gov/q=r2d2+instructional+design&id=EJ740277

2. Helen Cartner ,Julia Hallas (2009), Exploring the R2D2 model for online
learning activities to teach academic language skills

3.  Microsoft  Corporation – Microsoft Official Academic Course MICROSOFT EXCEL 2016 PDF.-

4. Megep– Bilişim Teknolojileri Modülü – Erişim Tarihi (15.03.2018) -http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller