Java Örnek Uygulamalar

Bu yazımda sizlere JAVA dilinde hazırlamış olduğum 3 örneği sizlere göstereceğim. Java dilini NetBeans Programı ile yazmaktayım o yüzden belki diğer programlarda aşağıdaki kod yapıları farklılık gösterebilir ama genel yapı ile kodlar aynıdır.. Burada verdiğim kod örneklerini ve Java dilini anlatmayacağım, takılan arkadaşlar İLETİŞİM kısmından ulaşabilirler. Şimdi örneklere bakabilirsiniz:

1.Gerçek barkod numarasının son rakamını bulacağız, bu son rakam aynı zamanda barkod kontrol kodu numarasıdır.

Kodlar:

 public static void main(String[] args) {
 // TODO Auto-generated method stub
 barkod();
 }
 public static void barkod()
 {
 int dizi[]=new int[13];
 int ciftbastop=0,tekbastop=0,uckati=0,ikibastoplam=0,sonuc=0;
 Random randomsayi=new Random();
 for(int i=0;i<13;i++)
 {dizi[i]=randomsayi.nextInt(10); }
 //ekrana kontrol amaçlı yazma
 for(int i=0;i<13;i++)
 {System.out.print(dizi[i]);}
 //cift basamak toplam
 for(int i=1;i<13;i+=2)
 {ciftbastop=ciftbastop+dizi[i]; }
 uckati=3*ciftbastop;
 //tek basamak toplam
 for(int i=0;i<13;i+=2)
 {tekbastop=tekbastop+dizi[i]; }
 ikibastoplam=tekbastop+uckati;
 sonuc=ikibastoplam%10;
 if(sonuc==dizi[12])
 { System.out.print("\\nBarkod Doğru Okundu.");}
 else{
 Scanner oku=new Scanner(System.in);
 String devamkod;
 System.out.print("\\nBarkod Yanlış Okundu");
 System.out.println("\\nDevam Etmek İstiyor Musunuz(E/H):");
 devamkod= oku.next();
 if(devamkod.equals("E"))
 {barkod();}
 else{System.out.print("\\n Görüşmek Üzere.... :)");}
 }
 }

2.Klavyeden girilen 5 adet sayıyı Sayi isimli diziye aktarıp , ekranda gösteren programı yazınız.

Kodlar:

int Sayi[]=new int[5];
 Scanner oku=new Scanner(System.in);
 for(int i=0;i&lt;5;i++){
 System.out.print(&quot;Sayı Gir [&quot;+(i+1)+&quot;/5]:&quot;);
 Sayi[i]=oku.nextInt();
}
 System.out.println(&quot;Girmiş Olduğunuz Sayılar:&quot;);
 for(int i=0;i&lt;5;i++){
 System.out.println(Sayi[i]);
}

3.Palidrom Uygulamasını yapınız.

Açıklama: Yazılışı tersten de aynı olan sayı ya da metine Palidrom denir. Amacımız girilen bir metin veya sayının Palidrom olup olmadığını sorgulamaktır.

Kodlar:

package javapalindrom;
import java.util.Scanner; // Veri Girişi İçin Kütüphane Atadık
public class java_Palindrom{
public static void main(String[] args) {
     Scanner deger=new Scanner(System.in); 
      System.out.println("Kelime Ya Da Sayı Giriniz : ");
      String PalidromDeger=deger.nextLine();
      String degerTers=""; 
      int degerUzunluk=PalidromDeger.length();
      for(int i=degerUzunluk-1;i>=0;i--)  
        {degerTers=degerTers+PalidromDeger.charAt(i); } 
       System.out.println("Tersi : "+degerTers); 
       if(PalidromDeger.equals(degerTers)) 
       {System.out.println("Palindrom");} 
       else{ System.out.println("Palindrom degil");}
    }}

Not: Yukarıdaki kod bloklarında hatalar olabilir ve hata gördüğünüz yerde araştırmanız ve hataları gidermeniz gerekmektedir. Hata çözümlerini araştırıp bulamıyorsanız İLETİŞİM kısmından bana ulaşabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki kod yapıları bazı kaynaklardan yararlanılarak yazılmıştır. Bazı sitelerde benzerleri vardır ve bu benzerlerine bakılarak yazdım. Sonuç olarak Java Dil yapısı değişmeyeceği için yukarıdaki kodlarda benzerlik göstermektedir.