CODETİFY EKİBİ...

Şeref

Zaman Değişken Tipleri (- PHP -)

Yazılım 81 Görüntüleme 23 August 2019

PHP zaman bilgisi bildiğimiz gibi değil unix epoch biçiminde kullanılmaktadır. Unix epoch biçimi tam olarak 1 Ocak 1970 00:00:00 anından bu zamana kadar geçen zamanın saniye cinsinden ifadesidir.

time() : Şuanki zaman bilgisini (tarih, saat, dakika ve saniye) unix epoch biçiminde gönderir.

Örnek: Şimdiki Zamanı Gösterir.

<?php

$simdi=time();

echo "Şimdiki zaman: ",$simdi;

?>

mktime() : Tam olarak belirtilen zamana gitmeyi sağlar. Başka bir ifadeyle belirtilen zamanı unix epoch biçimine dönüştürür. Eğer zaman belirtilmezse şimdiki zaman bilgisini unix epoch biçiminde verir.

Örnek: 18 Haziran 1983 tarihinde doğan birinin doğum gününü ekrana unix epoch biçiminde yazdıralım.

<?php

// dogum gününün ilk anları. Saat,dakika ve saniye sıfırdır.

$dogum=mktime(0,0,0,6,18,1983);

echo "Doğum tarihiniz : ",$dogum;

?>

      getdate($zaman):  Unix epoch biçiminde verilen zamanın bilgisini bir dizi şeklinde gönderir. Zaman verilmezse şimdiki zaman bilgisini bir dizi olarak gönderir. Dönen dizinin indisleri ve değerleri şöyledir.

 

Dizi indisleri=>Değerleri

      seconds => saniye

      minutes => dakika

      hours => saat

      mday => ayın kaçıncı günü olduğu bilgisi (1,2,3, ... 31)

      wday => haftanın kaçıncı günü olduğu bilgisi (Pazar: 0, P.Tesi: 1, ... C.tesi: 6 )

      mon => ay (1,2,...12)

      year => yıl (2001,2002,...)

      yday => yılın kaçıncı günü olduğu bilgisi (1,2,3, ...365)

      weekday => haftanın hangi günü olduğu bilgisi (Sunday, Monday, ... Saturday)

      month => ay (January,February,...December)

Örnek: Şimdiki zamanın tüm bilgilerini getdate() ile ekrana yazdıralım.

 

<?php

$simdi=getdate(); // dönen bir dizidir dikkat ediniz.

print_r($simdi);

echo "<hr>";

echo "Saniye: ",$simdi["seconds"],"<br>";

echo "Dakika: ",$simdi["minutes"],"<br>";

echo "Saat: ",$simdi["hours"],"<br>";

echo "Gün: ",$simdi["mday"],"<br>";

echo "Haftanın kaçıncı günü: ",$simdi["wday"],"<br>";

echo "Ay: ",$simdi["mon"],"<br>";

echo "Yıl: ",$simdi["year"],"<br>";

echo "Yılın kaçıncı günü: ",$simdi["yday"],"<br>";

echo "Haftanın hangi günü: ",$simdi["weekday"],"<br>";

echo "Yılın hangi ayı: ",$simdi["month"],"<br>";

?>

date($bicim, $zaman): Unix epoch biçimindeki zaman bilgisini ekranda istenilen biçimde göstermek için kullanılır. Zaman belirtilmezse şimdiki zaman ile çalışır. Biçimlerde kullanılan parametreler şunlardır.

Parametre - İşlevi

      a - 12 saat esasına dayanan Anglo-Sakson sistemlerinde öğleden önce ("am") veya öğleden sonra ("pm") işaretini sağlar.

      A - Aynı işaretlerinin büyük harfle yazılmasını sağlar.

      d - İki haneli gün sayısı, tek haneli günlerin önüne sıfır konur: "01"-"31"

      D - Üç haneli gün adı kısaltması: "Sun","Mon", ..

      F - Uzun ay adı: "January","February", ..

      h - 12 saatlik sistemde saat: "01"-"12"

      H - 24 saatlik sistemde saat: "00"-"23"

      g - 12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: "1"-"12"

      G - 24 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: "0"-"23"

      i - Dakika: "00-59"

      j - Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan gün sayısı: "1"-"31"

      l - (Küçük L harfi) Uzun gün adı: "Sunday", "Monday", ..

      L - Artık yıl olup olmadığına ilişkin Boolean (doğru/yanlış) değişken. Artık yıl ise 1 değilse 0 döndürür.

      m - Tek haneli sayıların önüne sıfır konarak ay sayısı: "01"-"12"

      n - Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan ay sayısı: "1"-"12"

      M - Kısaltılmış ay adı: "Jan","Feb", ..

      s - Saniye: "00"-"59"

      S - İngilizce "'nci" anlamında 2 karakter ek: "th","nd"

      t - Belirtilen ayın toplam gün sayısı: "28"-"31"

      w - Haftanın kaçıncı günü olduğu bilgisi: "0" Pazar, "6" Cumartesi

      Y - Dört haneli yıl: "2000"

      y - İki haneli yıl "02"

      z - Yılın kaçıncı günü olduğu bilgisi: "0"-"365"

Resimler

Yorumlar

Yorum Gönder