CODETİFY EKİBİ...

Şeref

Kodlarla Yılbaşı Ağacı Yapımı

Genel 62 Görüntüleme 23 August 2019

YILBAŞI AĞACI KODLARI

Yılbaşına özel olarak hazırlamış olduğum bir kodlama örneği... Biraz geç oldu... :D Neyse aşağıdaki kodlamalar yılbaşı ağacı şeklini vermektedir.


PHPKODLARI

Yılbaşı Ağacı

$kat=20;$y=1; $yildiz=$y-0; $renk=999;

while($kat>=1){

for($i=1;$i<$kat;$i++)

{echo "  ";}

while($yildiz<=$y){

echo "*"."  ";

$yildiz++;}

echo"
"; $kat--; $y++; $renk=$renk-50; $yildiz=1; }

$kat2=5;$y2=1; $yildiz2=$y2-0; $renk2=905; $renk3=205;

while($kat2>=1) {

for($i=1;$i<16;$i++)

{echo "  ";}

for($i=1;$i<$kat2;$i++)

{echo "*"."  ";}

while($yildiz2<=$y2){

echo "*"."  ";;

$yildiz2++;}

echo"
"; $kat2--; $y2++; $yildiz2=1; $renk2=$renk2-75; $renk3=$renk3+75;

}?>


C# Console Application KODLARI

//    

        //    

        int kat=20, y=1, yildiz=y-0;

        while(kat>=1){

        for(int i=1;i

        {

            Console.Write(" ");

        }

        while(yildiz<=y)

        {

            Console.Write("* ");

            yildiz++;

        }

            Console.Write("\n");

            kat--;

            y++;

            yildiz=1;

 

        }

            int kat2=5,y2=1, yildiz2=y2-0;

            while(kat2>=1)

            {

                for(int i=1;i<16;i++)

                {

                    Console.Write(" ");

                }

                for(int i=1;i

                {

                    Console.Write("* ");

                }

                while(yildiz2<=y2)

                {

                    Console.Write("* ");

                    yildiz2++;

                }

                Console.Write("\n");

                kat2--;

                y2++;

                yildiz2=1;

            }

            Console.Read();

            //  

Resimler

Yorumlar

Yorum Gönder